Dijital Dönüşüm
Endüstri 4.0
Üretim Otomasyonu
Veri Toplama
Barkodlu Takip
Depo Otomasyonu
Barkodlu Takip

Firmanızın ERP sistemlerine ek yazılımlar, özel çözümler konusunda hizmetler. İşletmelerin dijital dönüşümü, Depo ve Üretim süreçlerinin dijital yönetimi, sistemin barkodlu takibi, bütün yapının PC ve mobil cihazlardan izlenebilmesi için uygulama ve anahtar teslimi projeler.

ERP Uygulamaları - Özel Yazılımlar

Detay »

Depo Otomasyonu - Barkodlu Takip

Detay »

Üretim Yönetimi - Barkodlu Takip

Detay »

Yönetim Danışmanlığı

Detay »

PLC ve Robot Programlama - Otomasyon

Detay »

CRM (Firma ERP çözümlerine tam entegre)

Detay »

MES Nedir ve Neden MES Çözümüne İhtiyaç Duyulmaktadır?


MES, “Üretim Yürütme Sistemi” anlamına gelen üretim odaklı bir yazılımdır. Üretim sahasında ham maddenin girişinden bitmiş ürünün üretilmesine kadar süreçlerin yönetilmesini ve takip edilmesini sağlaması hedefleniyor. Saha ekipmanları ile ERP yazılımı arasındaki katmanda görev yaparak sahadan aldığı verileri tek bir noktada toplayıp takip ve yönetimi kolaylaştırmakta; ihtiyaç durumunda ilgili verilerin ERP’ye aktarılmasını sağlamaktadır.


MES yazılımı dört ana başlıkta yönetim sağlamaktadır:


Üretim Yönetimi:

Sahadaki ekipmanlardan duruş ve çalışma verisini toplayarak verimliliğin ölçülmesini ve raporlanmasını sağlamaktadır. Bu fonksiyon sayesinde ‘Toplam Ekipman Verimliliği’ (OEE), ‘Duruş Sayısı’, ‘Makine Hızı’, ‘İki Hata Arasındaki Ortalama Süre’ vb. performans ölçütlerinin raporlaması sistem üzerinden yapılabilmekte ve raporlama ekranlarından kolayca takip edilebilmektedir. Bu sayede geçmişe dönük problemlerin analizleri daha kolay bir şekilde yapılarak tekrar etmemesi için gerekli aksiyonlar alınabilmektedir. Buna ek olarak üretim iş emri ve kaynak planlarını optimize ederek ürün değişimi sayısı ve süresinin azaltılmasına, kapasite artışına yardımcı olur. Aynı zamanda üretim iş emrine göre ürün reçete takibini yaparak ürünün spesifikasyonları ile ilgili olası problemlerin önüne geçilmesini sağlar.


Kalite Yönetimi:

Ham maddenin girişinden bitmiş ürü- nün çıkışına kadar kaliteyi ilgilendiren tüm operasyonların takibini sağlamaktadır. Tüm bu süreç boyunca yapılan kalite kontrollerini kayıt altında tutarak ürünün kalitesinde bir problem yaşanması durumunda kalite analizinin (Düzeltici ve Önleyici Faaliyetler’in) yapılmasını kolaylaştırır. Aynı zamanda ‘İstatistiksel Proses Kontrolü’ fonksiyonu ile sahadaki ekipmanlardan çalışma parametrelerini toplayarak ürünün doğru kalitede üretilmesini sağlayacak hedef parametrelerde çalışılmasını sağlar. Eğer bu parametrelerde sapma yaşanırsa ekipmanı durdurmaya yönelik aksiyonların alınmasını veya sapmanın raporlanmasını gerçekleştirir.


Envanter Yönetimi:

Üretimde malzeme takip ve yöne- timini kolaylaştırmaktadır. Üretim iş emrine göre ge- rekli malzemelerin listelenmesini ve bu malzemelerin lokasyon takibinin yapılmasını sağlar. Malzemelerin üretime giriş ve üretimden çıkış miktarlarını kayıt altında tutarak malzeme kullanım miktarlarının analiz edilmesine olanak verir. Aynı zamanda ERP ile entegre çalışarak malzeme giriş ve çıkış kayıtlarının otomatik olarak ERP’ye aktarabilmektedir.


Bakım Yönetimi:

Sahada kullanılan ekipmanların bakım işlemlerinin doğru zamanda, doğru kaynaklarla ve doğru araçlarla yapılmasını sağlar. Ekipmanların bakım kayıtlarını tutar, bakım zamanı yaklaşan ekipmanların bilgisini verir. Bu bilgi ışığında ilgili ekiplerin gerekli planlama ve hazırlığı yapmasına olanak tanır. >ekiplerin gerekli planlama ve hazırlığı yapmasına olanak tanır. Bakım zamanında önce arızalanan ekipmanların analizinin yapılmasını sağlayacak veriye ulaşılmasını kolaylaştırır. Bunlara ek olarak bakım maliyetlerinin de yönetilmesini sağlayacak fonksiyona sahip olabilmektedir.


MES dört ana fonksiyonu ile üretim yapan firmalara ‘Operasyonel Mükemmellik’ yolculuğunda ışık tutacak rolü üstlenmektedir. Performans odaklı kültürün oluşturulmasında önemli bir destekçidir. Performans yönetim sistemi olarak hizmet vererek performans ölçütlerinin takibini, raporlanmasını ve görselleştirilmesini; analizlerin daha kolay şekilde yapılmasını sağlamaktadır.